Diensten

Voordat u kunt gaan verbouwen gaat er heel wat aan vooraf: Het begint met een idee en uiteindelijk mag u gaan bouwen. Dit vergt de nodige inspanning, tijd en natuurlijk geld.

Waarschijnlijk heeft u het liefst zoveel mogelijk zelf in de hand en dat is begrijpelijk want dat kan heel wat kosten besparen. U heeft  een tekening nodig zodat uw idee op papier komt en het echt vorm krijgt! U heeft de tekening ook nodig om een bouwaanvraag bij de gemeente te kunnen indienen. Dit moet een acceptabele professionele tekening zijn waarbij gedacht is aan de esthetische waarde, maar ook aan de plaatselijke bouwverordening en de nodige bouwkundige details. Ook als u vergunningsvrij mag bouwen raden we u aan om de verbouwing en de constructie uit te laten tekenen.

Deze tekening maken wij graag voor u!!

Hoe gaat dit in zijn werk?

  • Als eerste neemt u contact met ons op via de site, mail of via de telefoon. Wij nemen het werk en uw wensen door en als het nodig is komen we bij u thuis voor een vrijblijvend informatief gesprek. U kunt dan uw wensen omschrijven.
  • U ontvangt een offerte.
  • Tekenen voorlopig ontwerp en na uw goedkeuring definitief ontwerp.
  • Wij dienen voor u alle stukken bij de plaatselijke gemeente in.
  • Wij onderhouden contact met de gemeente en zorgen voor de eventuele aanvullingen
  • U ontvangt na een aantal weken de vergunning*.

Enkele aandachtspunten:

Let erop dat u altijd de buren inlicht ook als u vergunningsvrij wil gaan bouwen.

  • Vraag altijd bij meerdere aannemers of klussen vakmannen een offerte aan. Dat kan echt heel veel schelen!
  • Wees op tijd met het uitbesteden van het tekenwerk. De meeste gemeenten gebruiken de volle 8 weken om te beslissen en deze periode mag de gemeente ook nog met 6 weken verlengen. Ze moeten u daarover trouwens wel binnen de eerste termijn van acht weken inlichten.
  • Houd rekening met de mogelijkheid dat de gemeente om aanvullende berekeningen mag vragen.

*er bestaat altijd een mogelijkheid dat u plannen , ondanks de goede zorg, uiteindelijk toch niet worden goedgekeurd. U zult begrijpen dat er dan toch al kosten zijn gemaakt. Deze kosten zullen aan u doorberekenen.

Een ontruimingsplattegrond of vluchtplan is tegenwoordig niet meer weg te denken en dat is een goede ontwikkeling. Als we bedenken dat het uiteindelijk levens kan redden is dit een must in elk openbaar gebouw.

Door een ontruimingsplattegrond weet iedereen  waar men zich in het betreffende gebouw bevind, waar de blusmiddelen zijn,  waar de nooduitgangen zijn en waar de door de bedrijfshulpverlening aangewezen verzamelplaats is.

Deze plattegronden worden daarom gebruikt om de gebruikers van het gebouw, bij calamiteiten zoals bijvoorbeeld brand, een veilig heenkomen te geven.

Zo'n plattegrond wordt in overleg met u, de eventuele bhv samengesteld aan de hand van bijvoorbeeld de bouwtekeningen.

Ook bestaat de mogelijkheid dat wij de plattegronden komen inmeten en er vervolgens een CAD tekening van maken.

Wij leveren de tekening dan naar keus aan bijvoorbeeld als gewoon A4 of een groter formaat en wel of niet ingelijst. Alles is mogelijk.

Visualiseren van een verbouwing of nieuwbouw is bijna niet meer weg te denken. Een 3D plaatje ziet er bijna uit als een soort foto van de verbouwing. Daarmee heeft u een realistisch beeld van de verbouwing en wordt bijvoorbeeld gevisualiseerd hoe het licht door de ramen valt of juist hoe de schaduw valt. Onder de projecten laten we enkele voorbeelden daarvan zien.

Bij een verbouwing kan en mag de gemeente om aanvullende berekeningen vragen. Bij een standaard verbouwing zoals een dakkapel komt dat af en toe voor, maar bij een complexere verbouwing zoals een aanbouw op opbouw wordt dat nagenoeg altijd gevraagd.

Dat is een goede zaak, want de constructie moet toch echt stabiel blijven! Zelfs als u vergunningsvrij gaat bouwen zou het een overweging kunnen zijn de constructie te laten doorrekenen. Het gaat immers om uw veiligheid.

Deze (statische)berekening leveren wij, tegen meerprijs, aan. Wij schakelen daarvoor een professionele constructeur in die dat al jaren voor ons verzorgd. Ook aanvullende bouwbesluit berekeningen worden steeds meer gevraagd. Dit komt omdat vaak de bestemming van de ruimte veranderd. Bijvoorbeeld: een deel van de zolderruimte wordt niet langer gebruikt voor opslag en wordt een slaapkamer. Dit wordt dan een verblijfsruimte en volgens het Bouwbesluit moet de aanvrager kunnen aantonen middels een berekening dat de ventilatie en daglichttoetreding voldoende is.

Dienst   Excl.BTW*
     
Tekenwerk    
Verbouwingstekening dakkapel plat dak   € 225,00
Verbouwingstekening dakkapel oplopend dak   € 250,00
Verbouwingstekening enkele of dubbele nokverhoging   € 320,00
Verbouwingstekening uitbouw of aanbouw vanaf € 345,00
Nieuwbouwtekening schuur of garage vanaf € 320,00
Extra verdieping en andere uitgebreider tekenwerk   op aanvraag
     
Invullen vergunningsformulier en indienen vergunningaanvraag.   Service
Nazorg en contact met gemeente   service
     
Digitaliseren   op aanvraag
Inmeten   op aanvraag
3D Visualisatie   op aanvraag
     
Constructieberekeningen    
Constructieberekening dakkapel plat dak   € 250,00
Constructieberekening dakkapel oplopend dak   € 250,00
Constructieberekening enkele of dubbele nokverhoging   € 350,00
Constructieberekening uitbouw begane grond vanaf € 375,00
Overige constructieberekeningen   Op aanvraag
     
Bouwbesluit berekeningen    
Gecombineerde daglicht- en ventilatieberekening van:    
dakkapel, nokverhoging of standaard uitbouw   € 95,00
     
Overige bouwbesluit berekeningen   op aanvraag